Silkeborg Søernes Brosamarbejde (SSB) En sammenslutning af Silkeborg Motorbåds Klub (SMK)Ry Bådlaug  (RB)Silkeborg Sejlklub (SSK)

Velkommen til Sejla

Oplysninger om sejlads på

Silkeborgsøerne

Sejla er også talerør for Silkeborg Søernes Bro-

samarbejde (SSB), blandet med hvad der ellers

er aktuelt for sejlads på søerne.

Silkeborg søernes brosamarbejde har gennem tiderne været garant for at de praktiske ting omkring søerne har fungeret. Gennem hele sommeren sørger SSB for at skrald ved alle broerne bliver indsamlet. Alle de næsten 50 broer langs søerne bliver også betalt og vedligeholdt af SSB. Det er også SSB der står for driften af de fyr der er opsat, så du trygt kan sejle efter mørkets frembrud. Udover at læse om SSB, finder du også praktiske oplysninger der vedrører sejlads på Silkeborgsøerne . Kontakt sejla