Sejla har opsat en AIS modtager så du døgnet rundt kan følge

AIS trafikken på Silkeborgsøerne.

Fact om AIS AIS - Automatisk Informations System. VHF-baseret navigations- og antikollisionsværktøj udviklet for at forbedre søsikkerheden. Klasse A / Klasse B - Der findes to klasser hvor Klasse A er beregnet til erhverv, og Klasse B til fritidssejlere. De to Klasser er kompatible, men klasse A indeholder flere ehvervsrelaterede data om skibet. AIS receiver - En AIS modtager der kan modtage informationer om andre skibe. Modtager både klasse A og klasse B. AIS transponder - En AIS Sender og modtager der både modtager data om andre skibe, og som sender data om eget skib. Findes i klasse A transponder til erhverv og klasse B transponder til fritidsbåde.
På fritidsbåde er der derimod ingen krav om AIS, men det kan være en god ide at montere en Klasse B receiver hvis man sejler blandt erhvervstrafik. Andre skibe vil så blive vist som små symboler med kurs og fart på kortplotteren. Opstår der risiko for kollision, vil man blive advaret. Hvis man i stedet monterer en AIS transponder og dermed selv udsender AIS informationer, vil man også kunne blive set af andre skibe. Sikkerhedsmæssigt er det også en god idé med en AIS transponder, da både Kystredningstjenesten og Flyvevåbnets redningshelikoptere har AIS ombord og dermed hurtigere vil kunne lokalisere dig.
En klasse B AIS til fritidsbåde består typisk af af tre dele. En VHF antenne, en GPS antenne som kan være indbygget i AIS’en og så selve AIS receiveren eller transponderen.
Der er krav om en Klasse A AIS transponder på - Alle skibe over 300 bruttotons - Alle passagerskibe - Alle fiskeskibe over 15 meters længde (EU-regler)
I Danmark er det Søfartsstyrelsen der driver og monitere AIS nettet. Hvis man har behov, kan man købe sig adgang til deres AIS server og dermed følge med i AIS trafikken i Danmark
www.marinetraffic.com kan man gratis følge med i AIS trafikken i Danmark. Det er en privat organisation der er baseret på data fra privatpersoner over hele jorden. Sejla levere data til Marinetraffic, og derfor er det muligt at se AIS trafik på Silkeborgsøerne.

AIS

VHF

Hvad kan en VHF radio gøre for mig?
VHF radioen har den fordel at du til enhver tid kan foretage et opkald, og alle inden for rækkevidde kan høre dig og hurtig komme til hjælp. Her behøver du ikke at kunne nogle numre på de andre sejlende.  Hvis det er mere alvorligt kan man også kontakte Lyngby radio på kanal 16 via VHF radioen. De har lyttevagt, og kan kaldes overalt i de danske farvande, herunder Silkeborg søerne.  Her på Silkeborg søerne foregår det meste radio kommunikation bådene imellem på kanal 6 der også benyttes som opkaldskanal. Hjejle selskabets rutebåde har lagt sig på kanal 8, så hvis du vil have fat i dem, er det på kanal 8 du skal kalde.  Enhver kan komme ud for grundstødning, haveri eller blot mindre problemer, hvor assistance fra andre sejlende på søerne kunne medvirke til at løse problemet. Her kommer VHF radioen virkelig til sin ret, da man hurtigt og nemt kan påkalde sig hjælp. En maritim VHF radio er en kommunikations radio med en sender og en modtager. Den sender på frekvenser omkring 160 Mhz og har en rækkevidde på omtrent så langt man kan se.  Man kan ikke sige at en VHF radio kan erstatte en mobiltelefon eller omvendt. Mobiltelefonen er god hvis du skal ringe hjem og sige at du er blevet forsinket - hvis du er i et område hvor der er mobil dækning.  Hvis du derimod skal bruge hurtig hjælp fra en anden sejlende, hjælper mobiltelefonen ikke meget hvis du ikke kender nummeret på den du skal ringe til.