Registreringsnummer
Der skal altid søges om tilladelse til at sejle med motordrevne fartøjer i Gudenåsystemet, og fartøjet skal være forsynet med registreringsnummer inden det søsættes. Registreringsnummeret skal til enhver tid holdes intakt, rent og let læseligt. Det må ikke være tildækket under sejlads.
Der ansøges elektronisk over internettet, enten hvis man ønsker et permanent nummer, eller blot et gæstenummer til en begrænset periode. Sejlads uden registreringsnummer straffes med bøde. Ansøg om registreringsnummer her.