Redningsnumre

Ved de Danske kyster og søbredder er der opsat grønne skilte med numre og teksten SOS 112.
Skiltene er placeret på steder hvor der er anlagt badesteder, og steder hvor man færdes i nærheden af vand. Skiltene oplyser om et nyt begreb vi skal til at lære, nemlig redningsnummer. De er opsat med det formål at undgå forvirring om hvor man befinder sig hvis man har brug for tilkalde hjælp i en nødsituation. Disse skilte er også opsat her ved Silkeborg Søerne og hvis man kommer ud for en nødsituation hvor man har brug for at ringe efter hjælp, ringer man 112 og oplyser at man står ved det redningsnummer der står øverst på skiltet.