Skiltning på søerne

Herunder er i venstre side vist de skilte som er opsat på Silkeeborg søerne. I højre side er vist de tilsvarende SIGNI tavler der anvendes internationalt på floder, kanaler og andre vandveje i Europa.
Højst tilladte hastighed 3 knob
Højst tilladte hastighed 5 knob
Højst tilladte hastighed 5 knob
Motorbåds sejlads forbudt
Windsurfing forbudt
Alt sejlads forbudt Benyttes ved fuglereservat
Robåde, kano og kajak forbudt
Sejlbåde forbudt
Hækbølge forbudt (No Wake)
Hold til styrbord (højre)
Påbudt sejlretning
Silkeborg Søernes Brosamarbejde og Sejla ser gerne at vi med tiden får udskiftet de anvente skilte, og i stedet benytter gældende internationale SIGNI standard på søerne.
SIGNI - European Code for Signs and Signals on Inland Waterways